Co Vám můžeme nabídnout

 • Financování

  Financování

  Společně s Vámi pro Vás vybereme nejvýhodnější hypoteční úvěr, případně pomůžeme s refinancováním úvěru, který již máte. Doporučíme vhodnou banku, nebo stavební spořitelnu pro vhodné zafinancování nemovitosti pro Vás.

 • Geodetické služby

  Geodetické služby

  Služby geodeta budete potřebovat pro vytýčení hranic parcely nebo pro tvorbu geometrického plánu na oddělení parcely, při vytyčení budoucí stavby v terénu podle projektu, a pokud je třeba, tak u nedokončené stavby pro vyhotovení geometrického plánu nezbytného k získání hypotečního úvěru.
  Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí lze dělat již po jasně viditelném uspořádání prvního nadzemního podlaží (stavba tedy nemusí být kompletně hotová).

 • Poradenství ve složité životní situaci

  Poradenství ve složité životní situaci

  Nabízíme vám partnerství pro řešení vaší nelehké životní situace. V této krizové situaci je vhodné hledat jistoty, které vám dokážeme zajistit. Společně určitě najdeme optimální řešení.

 • Stavby a stavební práce

  Stavby a stavební práce

  Spolupracujeme s opravdovými profesionály, kteří si ručí za dobrou kvalitu své práce.
 • Znalecký posudek

  Znalecký posudek

  Od 1.1.2014 lidé při prodeji nemovitostí nepotřebují znalecké posudky při podání daňového přiznání a zaplacení daně z nabytí. Vyplývá to ze zákona o dani z nabytí nemovitosti, který platí od ledna 2014 a nahradil zákon o dani z převodu nemovitosti. Lidé tak ušetří několik tisíc korun, ne vždy se jim ale nakonec taková úspora vyplatí.
  V možném případě k výpočtu daně z nabytí nemovitosti využíváme pro výpočet daně tzv. “směrné hodnoty“.
  Při úvěrování nemovitostí je znalecký posudek požadován bankovním sektorem.

Služby

 • Bonita pozemku

  Bonita pozemku

  Pro tržní cenu zemědělských pozemků jsou důležité zejména následující skutečnosti:
  – kvalita pozemků pro zemědělské účely (často vyjádřená „úřední cenou“ dle BPEJ,
  – podmínky nájemní smlouvy se současným uživatelem/nájemcem pozemků,
  – druh pozemků (orná půda, trvalé travní porost, jiné..),
  – poloha pozemků v krajině a atraktivnost lokality,
  – celková výměra a počet samostatných pozemků, tvar pozemků,
  – přístup k pozemkům,
  – průběh pozemkových úprav v lokalitě,
  – evidence pozemků (zjednodušená evidence nebo evidence katastru nemovitostí),
  – konkurence mezi kupujícími v dané lokalitě.

 • Dražby

  Dražby

  Nabízíme Vám asistenci, poradenství a zastoupení při vydražení podílu i celé nemovitosti na dražbě.
  Při vydražení nemovitosti zajišťujeme celý servis včetně podání návrhu na výmaz exekuční zástavy, podání a zaplacení daně z nabytí

 • Lesní hospodářství

  Lesní hospodářství

  Lesní hospodářský plán (LHP) je v podstatě periodickým inventurním zachycením stavu lesa a stanovením mezí jeho využívání prostřednictvím tzv. závazných ustanovení. Lesní hospodářský plán nám tedy říká co v lese je, kolik tam toho je a co se s tím může dělat.

 • Pomoc při vyřizování dědictví

  Pomoc při vyřizování dědictví

  S ukončením života Vašeho příbuzného souvisí i vyřízení pozůstalosti. Nabízíme Vám pomoc a poradenství při určení tržní hodnoty nemovitosti, její prodeji, nebo pronájem.

 • Zahradní architekt

  Zahradní architekt

  Nevíte si rady se svou zahradou? Potom je na místě zavolat zahradnímu architektovi.
  Doporučujeme : http://www.zahradniarchitekt.net/
  Při prodeji/nákupu nemovitosti z naší nabídky nemovitostí máte tento projekt do výše 10.000,- Kč od nás zdarma.

Pomoc při vyřizování dědictví

S ukončením života Vašeho příbuzného souvisí i vyřízení pozůstalosti. Nabízíme Vám pomoc a poradenství při určení tržní hodnoty nemovitosti, její prodeji, nebo pronájem.